Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng

Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Tàu bệnh viện Helgoland neo đậu ở Đà Nẵng, 1967 (Hospital Ship Helgoland in Da Nang 1967). Photo by Van Kley
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1967. Photo by Van Kley
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Chợ Hàn vào năm 1967. Photo by Van Kley
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Không ảnh Đà nẵng 1960s. Cầu Cẩm Lệ bắc qua sông Cầu Đỏ ở tiền cảnh, cách sân bay ĐN khoảng 2 km về phía nam.
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1967. Ảnh: Dave McClung
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1967. Ảnh: Dave McClung
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Ga Chợ Hàn (Gare de Tourane Marché)
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Ga Chợ Hàn (Gare de Tourane Marché)
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1965. Ảnh: Woody Hibbard
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1965. Ảnh: Woody Hibbard
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Đà Nẵng, 1965. Ảnh: Woody Hibbard
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng

Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Ảnh: Van Kley
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Van Kley
Đà Nẵng xưa: Chợ Hàn, đường Bạch Đằng
Ảnh: Van Kley
DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ FLICKR)