Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer

Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Người dân sinh sống trên thuyền (Boat People)
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Xóm Vạn đò, Gia Hội, Huế
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Giặt quần áo bên sông (Washing clothes in River, Hue)
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Giặt đồ trên sông (Washer Women)
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Sông Hương (Perfume River)
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Hoàng Thành bên trong Đại Nội, Huế
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Kỳ Đài, Huế
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Một góc nhìn từ Hoàng Thành về phía Kỳ Đài
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Một cổng lớn trong Đại Nội, Huế
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer

Huế - Đà Nẵng 1962-63 by Ned Scheer
Hàng đồ nhôm ở chợ Đông Ba
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Một góc đường bên chợ Đông Ba
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Bên phải là chợ Đông Ba. Ông lão kéo xe bò đang đi trên đường chính Trần Hưng Đạo.
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer

Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Nhà thuyền trên sông ở Huế (Hue Boat People)
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Sông Gia Hội, một nhánh của sông Hương, Huế
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
QL1 đoạn gần tới phi trường Phú Bài
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Tác giả Ned Scheer dừng chân trên đỉnh đèo Hải Vân.
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Điểm dừng chân trên đỉnh đèo Hải Vân, trên trục đường từ Đà Nẵng ra đến Huế.
Ảnh Huế xưa, giai đoạn 1962 - 1963 của tác giả Ned Scheer
Xe khách Đà Nẵng - Huế trên đỉnh đèo Hải Vân
DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ FLICKR)