Hotline Taxi Đà Nẵng

Số điện thoại các hãng taxi Mai Linh, taxi VinaSun Green và taxi Tiên Sa... tại Đà Nẵng.

  1. Số điện thoại Taxi Hàng Không (Airport Taxi): 02363272727
  2. Số điện thoại Taxi Hương Lúa: 02363828282
  3. Số điện thoại Taxi Mai Linh: 02363565656
  4. Số điện thoại Taxi Sông Hàn: 02363727272
  5. Số điện thoại Taxi Tiên Sa: 02363797979
  6. Số điện thoại Taxi VinaSun Green: 02363686868
  7. Số điện thoại Taxi Datranco: 02363815815
DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ INFONET)