Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

Một dự án kinh doanh của người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chuyên cho thuê, bán xe đạp, xe điện nhập khẩu chất lượng cao dành cho du khách và người dân địa phương.

Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

Cửa hàng cho thuê, bán xe điện KickpLe, Đà Nẵng

DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK, INSTAGRAM)