Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật, chuyên kinh doanh đồ lưu niệm, túi xách và sandals, chocolate, cacao dành cho khách du lịch có nhu cầu mua sắm khi đến Đà Nẵng và người địa phương có nhu cầu mua sắm làm quà tặng. 

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

Cửa hàng Việt - Nhật: Cát Trắng, Đà Nẵng

DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ GOOGLE, INSTAGRAM, FACEBOOK)