Gần 500 cơ sở tham gia dự án "Thoải mái như ở nhà – Comfort as home" tại Đà Nẵng

“Thỏa mái như ở nhà – Comfort as home” là mô hình vận động xã hội hóa nhà vệ sinh, tạo điều kiện cho du khách và người địa phương đi vệ sinh miễn phí, góp phần ngăn chặn nguy cơ tiểu bậy trên đường phố.

Gần 500 cơ sở tham gia dự án "Thoải mái như ở nhà – Comfort as home" tại Đà Nẵng
Logo nhận diện các cơ sở, nhà hàng, khách sạn tham gia dự án "Thoải mái như ở nhà – Comfort as home".
Sau hơn 3 năm triển khai, hiện có gần 460 cơ sở tại Đà Nẵng tham gia dự án "Thoải mái như ở nhà – Comfort as home", tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh khi đi du lịch hoặc nhỡ đường.

Ngoài Đà Nẵng, các địa phương du lịch lân cận như Huế, Hội An cũng đã tham gia thực hiện dự án này. Tại Huế, hiện có khoảng 100 cơ sở trong khi tại thành phố Hội An có gần 70 cơ sở, trong đó có không ít khách sạn 3 đến 4 sao tham gia.

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các địa điểm tham gia dự án qua biểu tượng logo “Thỏa mái như ở nhà – Comfort as home” được dán ở khu vực dễ nhìn thấy trước các cơ sở, nhà hàng, khách sạn hoặc tìm thông tin qua ứng dụng Comfort as home, hỗ trợ hệ điều hành Android va iOS.

DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP)