Hệ thống xe buýt Đà Nẵng

Hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 1 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 6 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá), 5 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến buýt du lịch N1, N2.

1. TUYẾN XE BUÝT TMF: 

2. CÁC TUYẾN XE BUÝT HIỆN TRẠNG (KHÔNG TRỢ GIÁ):

3. CÁC TUYẾN XE BUÝT TRỢ GIÁ HOẠT ĐỘNG TỪ THÁNG 12/2016:

4. CÁC TUYẾN XE BUÝT DU LỊCH N1, N2:

5. THÔNG TIN THÊM:

  • Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông & vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng (DATRAMAC) - Địa chỉ: Khu C3, 493 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng - Số điện thoại: 0236 3711 468 - Email: datramac123@gmail.com
  • Ứng dụng tìm lộ trình xe buýt trên thiết bị di động "Danabus"
  • Website DanaBus - Xe buýt Đà Nẵng: https://www.danangbus.vn/
  • Fanpage DanaBus - Xe buýt Đà Nẵng: https://www.facebook.com/DanaBusOfficial/
  • Sở Giao thông - Vận tải TP Đà Nẵng: https://sgtvt.danang.gov.vn/
DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ DANANGBUS)